• Ogłoszenia

    Wniosek ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzowa Dolina” w dniu 27 maja 2019 r. podpisało umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu ,,Cudze chwalicie,                 swego nie znacie”. Umowa została zawarta na poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w dziedzictwa lokalnego objetego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”.             W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ,, Organizacja cyklu spotkań i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców gminy Dobrodzień dzięki którym poznają lokalne tradycje,zwyczaje i atrakcje LGD ,, Kraina Dinozaurów”. Pierwsze działanie to spotkanie z Panem…

  • Artykuły

    ,,Malichów i Kocury -Leśny Raj Natury, koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury” – podpisanie umowy

    W dniu 15 kwietnia została zawarta umowa w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu ,,Malichów i Kocury -Leśny Raj Natury, koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury”. Umowa została zawarta na poddziałaniu ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ,, Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru LGD ,, Kraina Dinozaurów ” po przez wytyczenie i oznakowanie na tablicach rozmieszczonych na terenie Sołectwa Kocury ścieżki edukacyjno-historyczno-przyrodniczej”. Już teraz zapraszamy na naszą ścieżkę edukacyjną która dzięki tej umowie…