• Ogłoszenia

    Zaproszenie na Rajd Rowerowy

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu  i Sołtysami poszczególnych wsi  w  ramach  projektu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Gminy Dobrodzień na rajd rowerowy, który się odbędzie w sobotę tj. 04 lipca 2020 godz. 10:30. Rajd poprowadzi Pan Paweł Mrozek. Warunkiem przeprowadzenia rajdu będzie brak deszczu. Z uwagi na długość trasy do grupy można się dołączyć w każdym punkcie trasy. Przebieg trasy: Dobrodzień „Stempnik” (targowisko) – Gosławice,Główczyce, Zwóz powrót do Gosławic spotkanie integracyjne z poczęstunkiem na placu przy szkole. Kontakt do Pani Reginy Macha nr tel. 609458946. Celem jest poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Dobrodzień należącej do LGD,,Kraina Dinozaurów”. Podczas…

  • Ogłoszenia

    Zaproszenie na Rajd Rowerowy

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu  i Sołtysami poszczególnych wsi  w  ramach  projektu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Gminy Dobrodzień na rajd rowerowy, który się odbędzie w sobotę tj. 27 czerwca o godz.10.30.  Rajd poprowadzi Pan Paweł Mrozek. Warunkiem przeprowadzenia rajdu będzie brak deszczu. Z uwagi na długość trasy do grupy można się dołączyć w każdym punkcie trasy. Przebieg trasy: Dobrodzień „Stempnik” (targowisko) – Bąki (przydrożny krzyż przed wjazdem do wsi, dawny majątek, miejsca i obiekty przy ul. Klonowej) – Bzinica Nowa (cmentarz husycki i inne obiekty historyczne) – Bzinica Stara (remiza, szkoła, kilka obiektów historycznych) – przejazd przez Kolonię Pluderską…