1 % podatku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów
„BRZOZOWA DOLINA” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie
1 % podatku
Na konto Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Dobrodzień
38 8907 1047 2005 4000 0631 0001

KRS 0000201491

 1 % podatku

Naszym głównym celem jest wyposażenie ,,Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z Remizą
OSP w Kocurach’’. Obiekt został wybudowany przez Gminę Dobrodzień z Funduszy PROW
2007-2013. 

Więcej informacji dotyczących Stowarzyszenia na stronie internetowej
www.brzozowadolina.vot.pl
Za wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia