Zrealizowane projekty

400-lecie Kocur

Unia Europejska Program Leader+ Samorząd Województwa Opolskiego LGD 'Kraina Dinozaurów' Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Operacja mająca na celu wzmocnienie więzi mieszkańców, również młodszego pokolenia z miejscem zamieszkania i pobudzenie ich aktywności oraz integrację miejscowej wielokulturowej społeczności. Projekt umożliwił zebranie danych o posiadanych zasobach historycznych i kulturalnych. Promocja monografii i folderów, która odbyła się w ramach festynu przyczyniła się do popularyzacji lokalnej twórczość kulturalnej, z wykorzystaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego i historycznego śląskiego, polskiego i niemieckiego.

Współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „400-lecie Kocur, z historią i tradycją do przyszłości”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”