• Ogłoszenia

  Zaproszenie na Rajd Rowerowy

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu  i Sołtysami poszczególnych wsi  w  ramach  projektu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Gminy Dobrodzień na rajd rowerowy, który się odbędzie w sobotę tj. 04 lipca 2020 godz. 10:30.

  Rajd poprowadzi Pan Paweł Mrozek. Warunkiem przeprowadzenia rajdu będzie brak deszczu.

  Z uwagi na długość trasy do grupy można się dołączyć w każdym punkcie trasy.

  Przebieg trasy:

  Dobrodzień „Stempnik” (targowisko) – Gosławice,Główczyce, Zwóz powrót do Gosławic spotkanie integracyjne z poczęstunkiem na placu przy szkole.

  Kontakt do Pani Reginy Macha nr tel. 609458946.

  Celem jest poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Dobrodzień należącej do LGD,,Kraina Dinozaurów”.

  Podczas spotkania oferujemy poczęstunek dlatego prosimy o zapisy.