• Rok 2018,  Zrealizowane projekty

    Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach

    Projekt „Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach” – wartość 19050,00 zł z tego dofinansowanie wynosiło 14.900,00 zł. Projekt finansowany w ramach środków województwa opolskiego.

    W ramach projektu została postawiona altana, 10 ławek w różnych częściach sołectwa Kocury, a także zostało powieszonych 12 tablic informujących o bioróżnorodności na naszych terenach oraz dwie tablice informujące o przeprowadzonych do tej pory działaniach w ramach Odnowy Wsi. Został nakręcony również krótki film promujący działalność Stowarzyszenia od 2004r.