• Rok 2018,  Zrealizowane projekty

  Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach

  Projekt „Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach” – wartość 19050,00 zł z tego dofinansowanie wynosiło 14.900,00 zł. Projekt finansowany w ramach środków województwa opolskiego.

  W ramach projektu została postawiona altana, 10 ławek w różnych częściach sołectwa Kocury, a także zostało powieszonych 12 tablic informujących o bioróżnorodności na naszych terenach oraz dwie tablice informujące o przeprowadzonych do tej pory działaniach w ramach Odnowy Wsi. Został nakręcony również krótki film promujący działalność Stowarzyszenia od 2004r.

 • Zrealizowane projekty

  Projekt rajd konny

  Sportowe rajdy konne na dobre zawitały do gminy Dobrodzień. Świadczy o tym fakt, iż najważniejsze zawody w tej dyscyplinie – Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców odbyły się w dniach 2-3 września w Malichowie.

  Organizatorem imprezy jest Marek Tul prowadzącym stajnię Dolina Gawora wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Kocury i Malichów Brzozowa Dolina. Wraz z grupą pasjonatów przygotowali największe zawody rajdowe w Polsce. Oprócz konkursów mistrzowskich odbyły się także zawody międzynarodowe (CEI 2*), ogólnopolskie oraz towarzyskie.

  Pary rywalizowały na różnych dystansach: od 15 do 120 km! Pierwsze starty odbyły się w piątek 2 września już o 7 rano. Dzięki pomocy wolontariuszy wszystko obywało się sprawnie i zgodnie z planem. Do gminy oprócz par krajowych przyjechali również zawodnicy z Niemiec, Słowacji oraz Czech. Byli pod ogromnym wrażeniem przygotowanych przez Marka Tula i Ryszarda Rabieja tras. Chwalili ich zabezpieczenie, oznaczenie i jakość podłoża. Największe wrażenie wywarła na gościach atmosfera                     i ludzie, którzy zawsze byli chętni do pomocy.

  W ciągu dwóch dni w Malichowie wystartowały łącznie 73 konie.

  Zawody konne na terenie Sołectwa odbyły się już po raz drugi.

  W celu realizacji zadania Stowarzyszenie napisało projekt w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,sportu i rekreacji do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

   

  Za koniecznością przeprowadzenia zawodów przemawiają następujące potrzeby:

  – Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego

  – Przeprowadzenie zawodów z udziałem zawodników krajowych i zagranicznych, zgromadzenie publiczności lokalnej i międzynarodowej

  – Wyrównanie szans mieszkańców miasta i wsi w dostępie do uczestnictwa w międzynarodowej imprezie

  – Inspirowanie innych podmiotów do działań o podobnym charakterze

  – Promowanie kultury Śląska Opolskiego

  – Promocja woj. opolskiego poprzez udział zawodników i publiczności z innych województw  i państw

  – Zaszczepienie fascynacji wśród młodzieży sportem konnym

  – Ogólnodostępny plac dla osób niepełnosprawnych

  -Popularyzacja działań w ramach Odnowy Wsi

   

  Przez te działania chcieliśmy osiągnąć następujące cele:

  – Realizacja celów Stowarzyszenia, którym jest upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego stylu życia

  – Realizacja zadań powierzonych przez Polski Związek Jeździecki

  – Umożliwienie rywalizacji  zawodnikom w dyscyplinie sportowej – rajdach konnych, a także osobom uprawiającym jeździectwo niezrzeszone w związkach jeździeckich

  -Popularyzacja jeździectwa wśród mieszkańców województwa opolskiego

  – Krzewienie kultury fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa wiejskiego  poprzez możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych ze sportem

  -Promocja woj. opolskiego wśród zawodników i ich ekip oraz zaproszonych gości

  -Wykreowanie dobrego wizerunku Sołectwa, Gminy, Powiatu, Województwa poprzez odbywające się zawody

  -Dostęp dla osób niepełnosprawnych

   

  Mamy nadzieję,że udało nam się wspólnie osiągnąć zakładane rezultaty:

  -przeprowadzenie zawodów jeździeckich z udziałem około 50 zawodników z kraju ,umożliwienie zawodnikom sprawdzenia swoich umiejętności, umożliwienie rywalizacji sportowej ,a także kwalifikację do dalszych rozgrywek (brało udział 53 zawodników)

  -przeprowadzenie zawodów z udziałem około 2000 osób publiczności w celu propagowania sportu  i zapewnienie rozrywki (myślimy,że przez trzy dni mogło uczestniczyć tyle osób)

  -zawiązane nowe kontakty zaowocują dalszą współpracą i spotkaniami w następnych latach(oczywiście niektóre osoby uczestniczyły już po raz drugi)

  -realizacja celów statutowych Stowarzyszenia(jak najbardziej )

  -krzewienie kultury fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności wiejskiej poprzez możliwość uczestnictwa w takowym sportowym  przedsięwzięciu

  -wyrównywanie szans mieszkańców miasta i wsi w dostępie do uczestnictwa w takiej rangi imprezie sportowej

  -promowanie woj .opolskiego wśród zawodników i ich ekip oraz zaproszonych gości( puchary były wręczane przez dziewczęta w strojach ludowych,a w sobotę wieczorem odbyła się biesiada śląska)

  -wykreowanie dobrego wizerunku gminy, powiatu i woj. opolskiego poprzez duże zawody jeździeckie

  -zainteresowanie młodzieży i dzieci takowym sportem, jak i zwiększenie przywiązania do swojej malej ojczyzny-ograniczenie emigracji młodych ludzi(tego nie wiemy,ale zainteresowanie młodzieży było bardzo duże)

  -zainteresowanie również osób niepełnosprawnych ( dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych była dobra, takowe osoby również brały udział w oglądaniu zawodów)

  -integracja mieszkańców Sołectwa jak i okolicznych wsi oraz zdobycie większego doświadczenia w organizowaniu takowych zawodów (Tak jak najbardziej, jest nas mało mieszkańców bo Sołectwo liczy ponad 200 mieszkańców,ale organizacyjnie daliśmy radę. Ogromny wkład pracy dali też miłośnicy koni niezrzeszeni w Stowarzyszeniu.)