Zrealizowane projekty

Dbajmy o Lokalną historię

Unia Europejska Program Leader+ Samorząd Województwa Opolskiego LGD 'Kraina Dinozaurów' Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Operacja mająca na celu zebranie danych o posiadanych zasobach historycznych poprzez przeprowadzenie badań archeologicznych. Sporządzenie dokumentacji archeologicznej z badań powierzchniowych.

Współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów  – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Dbajmy o lokalną historię”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”