Kilka słów o nas

Stowarzyszenie realizuje cele Grupy Odnowy Wsi Kocur i Malichowa, współpracując z Radą Sołecką i OSP. opp
Do Programu Odnowy Wsi przystąpiliśmy w 2004 r. podejmując jednocześnie Uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”. W obecnej chwili do Stowarzyszenia należą 34 osoby.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

W dniu 25.03.04 r. zostaliśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Opolu w VIII Wydziale KRS-u pod nr. 000201491.
Numer Regon 532438210.
W dniu 21.07.04 r. zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Od chwili powstania Stowarzyszenia, czyli od lutego 2004 r. mieszkańcy Kocur i Malichowa zauważyli brak miejsca w którym można by organizować spotkania. Z początku problem ten nie był aż tak bardzo odczuwalny, lecz wraz z upływem czasu stał się bardzo znaczący. W obu wsiach nie było budynku, który mógłby zostać przeznaczony na ten cel, wszystkie zebrania wiejskie, stowarzyszeniowe, próby przedstawień, zajęcia z dziećmi itp. odbywały się w domach prywatnych.
Pierwszym krokiem było uzyskanie działki, co zawdzięczamy Gminie. Od tego momentu właśnie w tym miejscu odbywały się festyny, ogniska, mecze, gry i zabawy. Jednak tak małe stowarzyszenie nie było w stanie sprostać budowie, dlatego po wielu spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami Gminy, wspólnie dążyliśmy do powstania placówki.
Dnia 16.05.2008 r. został zatwierdzony plan Odnowy miejscowości uchwałą wiejskiego zebrania, który został zaakceptowany przez Radę Gminy. W planie była mowa o budowie Domu Spotkań Mieszkańców. W międzyczasie zawiązało się OSP Kocury i Malichów, które było dodatkowym atutem do powstania „Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z Remizą OSP w Kocurach'”. Dnia 21.09.2009 r. na zebraniu powołano Komitet Budowlany w skład którego wybrano: Janusza Półtoraka, Annę Grzebińską, Edytę Miosa, Marka Miler i Dorotę Maleska, którzy po konsultacjach z mieszkańcami obydwu wiosek współuczestniczyli w projektowaniu Centrum Aktywności Wiejskiej Wraz z Remizą OSP.

Budynek został wybudowany z Funduszy PROW z Odnowy Wsi uzyskanych poprzez Gminę. A naszym głównym zadaniem jest szukanie środków na wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej wraz Remizą OSP w Kocurach. Szanujemy każdego darczyńcę, który rozumie nasze starania i dziękujemy za dotychczasową pomoc.

Statut Stowarzyszenia

Nr.konta Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Dobrodzień
38 8907 1047 2005 4000 0631 0001
KRS 00002014911% podatku
Zarząd:
Prezes: Dorota Maleska
Wiceprezes: Janusz Półtorak
Sekretarz: Anna Grzebińska
Skarbnik: Lidia Tul
Członek: Joachim Otrzonsek
Komisja rewizyjna:
Mariola Szafarczyk
Elżbieta Staniczok
Aleksander Steinhoff

 

Przydatne nr telefonów nr tel.

Sołtys: 601475806

Urząd Gminy Dobrodzień: 343575105

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 343516260

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Oleśnie: 693628983 lub 343582684

Przychodnia Esculap (dr Filipczyk): 343575275

Przychodnia Gamed (dr Grzanka): 343536590

Ksiądz proboszcz Henryk Malorny: 343575381