Rok 2017

Podpisanie umowy

Przedstawicielki zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” p. Dorota Maleska i p.Anna Grzebińska w dniu 30.10.2017 r. podpisały w Urzędzie Marszałkowskim woj. opolskiego umowę na realizację operacji pn. ,,Śladami Dinozaura”-naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
Nasze działanie jest zgodne z założonymi w LSR celami: poprawy jakości życia mieszkańców (cel ogólny), utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla turystów i mieszkańców w różnym wieku, bez ograniczeń.

Dzięki naszym działaniom wzrośnie liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury rekreacyjnej. Wzrośnie tym samym liczba osób wykorzystujących zasoby lokalne – ze strony mieszkańców i turystów.

Planowana operacja realizuje cele LSR w zakresie wzrostu konkurencyjności obszaru objętego LSR, poprzez rozwijanie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej (plac zabaw, figura odkrytego na naszym terenie dinozaura, siłownia zewnętrzna).

Planowane działanie polega na zbudowaniu miejsca przystankowego – takiego, które z jednej strony będzie przyciągać turystów do zatrzymania się u nas, a jednocześnie osobom będącym w okolicy na wycieczce pozwoli odetchnąć, zatrzymać się, i zainteresować naszymi atrakcjami turystycznymi. Najlepszym miejscem na taki przystanek jest centrum wsi, plac przy CAW. To właśnie tutaj chcemy docelowo stworzyć informację turystyczną i centrum turystyki lokalnej LGD. Przyjeżdżający turyści otrzymają tu informację z atrakcjami i możliwościami wypoczynku. Zapoznają się z mapą, odczytają dodatkowe informacje przez QR kody umieszczone przy niej. W pobliżu będzie można zostawić samochód, wynająć przewodnika, rowery czy meleks, pobrać foldery i mapki, a dzieci będą mogły się pobawić.

Dzięki działaniom stowarzyszenia wzrośnie liczba osób korzystająca z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej a dodatkowo okres turystyki lokalnej wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości.
Prace związane z realizacją projektu ruszą już na wiosnę. Otwarcie placu zabaw i siłowni na powietrzu nastąpi w maju.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ,,Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania ,,wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 'realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina”pn .,,Śladami Dinozaura”-naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.