Rok 2008

Dnia 19.01.2008 r. odbył się „Wieczór kolędowy” w restauracji w kocurach.

Dnia 09.03.2008 r. zorganizowany został „Dzień Kobiet” dla mieszkanek wsi Kocur i Malichowa.

Dnia 03.05.2008 r. odbyła się „Majówka”. Po raz pierwszy została ona zorganizowana na działce sołeckiej ponieważ niedawno doprowadzono tam prąd. Tradycyjnie imprezę rozpoczęła msza św. odprawiona przez Proboszcza Parafii w Szemrowicach. Podczas imprezy wystąpiło kilka zespołów, przedstawiając swój repertuar, w tym: Zespół Regionalny z Dobrodzienia, zespół taneczny z Zębowic i gość festynu: Teatr Związku Górnośląskiego z przedstawieniem „Wesele na Górnym Śląsku” Stanisława Ligonia. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.
W tym roku podczas festynu odbyły się również rozgrywki w piłkę siatkową, oraz wiele innych gier i konkursów.

Poza tym Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową. Dzięki temu odbyła się wycieczka rowerowa, po okolicznych lasach i kilka ognisk. Z Funduszu Antyalkoholowego zakupiono piłkę nożną i ręczną, siatkę do bramek, oraz kosz do koszykówki. Uczestniczyliśmy z koroną żniwną w Gminnych Dożynkach w Rzędowicach, oraz korowodem dożynkowym, a w okresie świątecznym tradycyjnie kolędowaliśmy po wsiach Kocury i Malichów. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Radą Sołecką i stara się pomagać w pracach na rzecz wsi. Na działce sołeckiej wyrównano teren i posiano trawę. Niestety Stowarzyszenie nie dysponuje jeszcze odpowiednią sumą pieniędzy, aby wybudować dom spotkań dla mieszkańców obu wsi, który jest niezbędny. Znaczącą sprawą dla naszego stowarzyszenia było podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu Odnowy Miejscowości Kocury i Malichów na lata 2007 – 2013 przez Radę Gminy w Dobrodzieniu. Drugą decyzją było przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania w Krasiejowie. Dziękujemy darczyńcom za przekazanie 1% podatku, który przeznaczymy na cele statutowe stowarzyszenia.

[peg]