Rok 2010

Nowy Rok zaczęliśmy pracowicie, uczestnicząc wraz z przedstawicielami Gminy w projektowaniu Centrum Aktywności Wiejskiej Wraz z Remizą OSP w Kocurach

Kulig konny – zorganizowany został kulig konny dla dzieci

Dnia 29.01.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Rozliczeniowo-Sprawozdawcze za 2009 r, gdzie gościliśmy Panią Burmistrz Różę Koźlik. Przyjęliśmy wtedy również nowych członków.

Dnia 06.03.2010 r. w Restauracji w Kocurach odbył się „Dzień Kobiet”, zorganizowany dla mieszkanek wsi Kocur i Malichowa. Wspólny czas spędziłyśmy w radosnej atmosferze śpiewając pieśni przy smacznym cieście upieczonym przez nasze panie.

W dniach 01-02.05.2010 r. odbyła się „Majówka Kocury 2010”. Majówka była dwudniową (organizowaną po raz siódmy) kulturalno- rekreacyjną imprezą. Odbyła się w malowniczo położonej wiosce Kocury, dokąd można było dotrzeć samochodami jak również na rowerach, wykorzystując na razie częściowo wybudowane ścieżki rowerowe.
W organizację imprezy włączyły się całe rodziny, w tym również dzieci i młodzież ,co sprzyjało aktywizacji młodego pokolenia. W celu rozpropagowania Majówki zostało zamówionych 200 plakatów, które były rozwieszone w okolicznych miejscowościach. Został również wynajęty duży namiot o wymiarach 10x30m, gdyż majówka odbywała się w plenerze. Opłaciliśmy nagłośnienie imprezy, jak i zapłaciliśmy za transport zespołów przybyłych z dalszych miejscowości.
Program artystyczny był przeplatany występami miejscowych zespołów z zespołami przybyłymi z dalszych okolic, gdzie bardzo często publiczność miała okazję razem zaśpiewać znane, ludowe piosenki. Majówka sprzyjała kultywowaniu lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Integrowała miejscową wielokulturową społeczność.

Dnia 10.05.2010 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca dotacji do projektu „Majówka Kocury 2010”. W ten sposób udało się uzyskać zwrot części poniesionych kosztów w wysokości 8399.90

Dnia 26.06.2010 r. braliśmy udział w Festiwalu Odnowy Wsi w Staniszczach Małych. Występowaliśmy z zespołem „Familijo z Brzozowej Doliny” z inscenizacją skubania pierza, oraz braliśmy udział w zawodach i grach zespołowych.

Dnia 18.08.2010 r. odbyła się wycieczka do Chorzowa – do Wesołego Miasteczka i Tarnowskich Gór – do Aquaparku. W wycieczce wzięło udział 50 osób.

Dnia 29.08.2010 r. braliśmy udział w Dożynkach Gminnych w Szemrowicach. Nasza korona zdobyła pierwsze miejsce, a korowód drugie.

Dnia 02.10.2010 r. wzięliśmy udział w II przeglądzie z LGD w Krasiejowie ze sztuką „Plon Niesiemy Plon”, który odbył się w Dobrodzieniu.

Dnia 04.11.2010 r. przyjechał lekarz z warszawskiego Ośrodka badania Słuchu, który zbadał bezpłatnie słuch 27-u osób.

Przy Stowarzyszeniu działa również Świetlica Środowiskowa, gdzie przez cały rok odbywają się różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich mieszkańców Kocur i Malichowa. I tak odbyły się warsztaty:

– wykonywania kwiatów z bibuły
– lania świeczek z wosku
– wykonywania ozdób z siana
– wykonywanie choinek z makaronu i szyszek
– wykonywanie kartek świątecznych
– ozdób z masy solnej

Raz w miesiącu spotykamy się na zebraniu, żeby rozwiązywać na bieżąco problemy Stowarzyszenia. Powstała również miesięczna gazetka pt. „O czym szumią brzozy”, w której umieszczane są bieżące informacje z życia wiosek. Poza tym od wiosny do jesieni prowadziliśmy raz w tygodniu we własnym zakresie aerobik. Panie stworzyły kącik dla dzieci, mini biblioteczkę i wiele innych ciekawych rzeczy.
Przystąpiliśmy również do projektu „Opolska Łąka” prowadzonego przez LGD Dolina Stobrawy, dzięki czemu dostaliśmy nasiona kwiatów łąkowych, które zostały posiane przy ścieżce rowerowej obok działki sołeckiej.
Końcem roku znowu dzieci tradycyjnie kolędowały po wsiach. W grudniu dwie osoby były na szkoleniu w sprawie Nowelizacji ustawy o Pożytku Publicznym w Opolu.


Wprowadzenie do rozliczenia finansowego za rok obrotowy 2010 zobacz
Bilans na dzień 31.12.2010 roku zobacz

[peg]