2011 – Majówka

Majówka Kocury 2011 była dwudniową, kulturalno – rekreacyjną imprezą cykliczną (organizowaną od ośmiu lat). Impreza odbyła się w malowniczo położonej wiosce Kocury, gdzie dojechać można było samochodami, jak również rowerami na częściowo wybudowanej ścieżce rowerowej. W organizację majówki włączały się całe rodziny, w tym również dzieci i młodzież, co sprzyjało aktywizacji młodego pokolenia.
Majówka rozpoczęła się Nabożeństwem Majowym w plenerze ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Następnie występowały dzieci z przedszkola z Szemrowic, do której uczęszczają również dzieci z Kocur i Malichowa, prezentując program artystyczny. W następnej kolejności odbyły się występy: Mażoretek z Kadłuba k. Strzelec Opolskich, Zespołu Tanecznego z mniejszości niemieckiej „Silesia” z Rozmierki z tańcami ludowymi, występ zespóu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa oraz występ pani Janiny Libera. Dzień kończyła integracyjna zabawa taneczna.
Drugi dzień rozpoczynał się uroczystym tańcem – Polonezem w wykonaniu mieszkańców, oraz występem dzieci ze szkoły w Szemrowicach z inscenizacją o Konstytucji Trzeciego Maja. Następnie odbyła się msza polowa w czasie której poświęcony został wóz bojowy tutejszych strażaków. Mszę uświetnił występ Promyków Maryi.
Po nabożeństwie goście spędzali czas z: chórem z Dobrodzienia pod kierownictwem Władysława Regnera, pokazem Mażoretek z Ciasnej, zespołem regionalnym z Dobrodzienia pod kierownictwem Stanisława Wernera, zespołem wokalnym „Szydłowianki” z Tułowic i Zespołem „Familijo z Brzozowej Doliny” z inscenizacją skubania pierza. Dzień zakończył się zabawą taneczną.

„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie”