2012 – 400-lecie Kocur – z historią i tradycją do przyszłości

Na realizację tego zadania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” pozyskało dotację z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.

W piątek 31.08.2012 r. miejscowy wielopokoleniowy zespół „Familijo z Brzozowej Doliny” przywitał gości hymnem Kocur ułożonym specjalnie na 400-lecie. Dzieci przedstawiły bajkę „O kurze, która chciała znosić złote jajka”. Następnie odbył się pokaz slajdów związany z historią naszych miejscowości oraz promocją Monografii wydanej z okazji 400-lecia Kocur.
Następny dzień rozpoczął się rajdem rowerowym szlakiem historycznych miejsc.

Festyn „400-lecia Kocur” rozpoczęła uroczysta Msza Św. Następnie wystąpiła Janina Libera z telewizji TVS wraz z zespołem „Nas Troje” z repertuarem śląskich piosenek.
Wyjątkową atrakcją była inscenizacja historyczna, podczas której uczestnicy mogli poznać bitwę z XIX wieku między wojskami napoleońskimi i pruskimi, która odbyła się w pobliskich lasach.

Festyn „400-lecie Kocur, z historią i tradycją do przyszłości” przyczynił się do pobudzenia aktywności mieszkańców oraz do integracji miejscowej wielokulturowej społeczności i popularyzacji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego i historycznego śląskiego, polskiego i niemieckiego. Mieszkańcy byli zaangażowani w przygotowanie festynu. Wspólnymi siłami udało się przygotować i zrealizować tak duże przedsięwzięcie.

„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie”
[peg]