2012- Projekt „Zmiany to szanse”

Na przełomie września i października w naszej miejscowości dzięki projektowi „Zmiany to szanse” został przeprowadzony kurs, gdzie przeszkolonych zostało 10 osób jako profesjonalny kucharz. W szkoleniach wzięły udział osoby z terenu Sołectwa jak i sąsiednich wsi.