2012 – Spotkania z historykami

„Kocury i Malichów. Zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945 roku.”
Prace nad książką rozpoczęły się jesienią 2011 roku. Zaczęliśmy gromadzić materiały sami. Najbardziej zaangażowanymi osobami byli: Kordian Dudek, Aleksander Steinhoff, Anna Grzebińska, Dorota Maleska, Edyta Miozga, Joachim Otrzonsek i wiele innych osób. Jednak żeby zgromadzić materiały na wydanie Monografii mieliśmy za mało czasu. Z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do pracowników Uniwersytetu Opolskiego ,którzy bardzo chętnie podjęli się tego zadania. W skład zespołu redagującego książkę weszli dr Mariusz Sawicki (kierownik zespołu),dr Magdalena Przysiężna- Pizarska, mgr Aleksandra Ziober, mgr Robert Słota i mgr Olgierd Kniejski. W celu spisania książki odbyło się szereg spotkań z byłymi i obecnymi mieszkańcami Kocur i Malichowa, którzy wnieśli w tę pracę wiele osobistych wspomnień, jak również przekazali wiele zdjęć i dokumentów. Na jednym ze spotkań gościliśmy Ks Zbigniewa Donarskiego (byłego proboszcza parafii Szemrowice), który podzielił się swoimi wspomnieniami. Obecny proboszcz parafii Ks. Henryk Malorny, oraz Ks Alfred Waindok proboszcz parafii z Dobrodzienia, udostępnili księgi parafialne w celu spisania danych do książki.