Rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina”

za 2020 rok.

          Stowarzyszenie działa od 2004 roku.

Każdego roku działalność Stowarzyszenia jest zróżnicowana w zależności  od możliwości czasowych członków i od finansów Stowarzyszenia. Rok 2020 ze względu na epidemię Korona wirusa był szczególnie trudny. Nie  obyło się wiele planowanych wydarzeń.

 • 6 .01.20 r.  zorganizowaliśmy Wieczór Kolędowy – jest to cykliczne spotkanie. Młodzież przygotowała program artystyczny, a goście mogli poczęstować się kawą i ciastem oraz tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Wspólnie pośpiewaliśmy kolędy  przy grze na pianinie.
 • 11.01.20 r. odbyło się zebranie OSP
 • 28.01.20 r w ramach projektu,,Cudze chwalicie,swego nie znacie” odbył się warsztat edukacyjno -integracyjny w Kocurach gościnnie dla mieszkańców wsi Błachów
 • 28.02.2020 r w ramach projektu,,Cudze chwalicie,swego nie znacie” odbył się warsztat edukacyjno -integracyjny w Bzinicy
 • Wyjątkowo w tym roku 10.06.20 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2019 r.
 • 17.06.20 r w ramach projektu,,Cudze chwalicie,swego nie znacie” odbył się warsztat edukacyjno -integracyjny w Pludrach
 • W czerwcu przebywali u nas paleontolodzy,którzy prowadzili badania w miejscu wykopalisk Velocipesa. Badania były owocne. O wynikach poinformują nas.
 • 27.06.20 r. odbył się rajd rowerowy na trasie Dobrodzień -Pludry
 • 04.07.20 r  odbył się rajd rowerowy na trasie Dobrodzie-Gosławice-Główczyce-Zwóz
 • W 2020 r nie odbyły się :Dzień Kobiet,Majówka,Wycieczka

Złożone wnioski:

 • 15.04.19 r. podpisaliśmy umowę na  wniosek złożony poprzez  LGD Kraina Dinozaurów, do Urzędu Marszałkowskiego z funduszy PROW na lata 2014-2020. Dotyczy on ścieżek turystyczno- edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury. W ramach tego projektu mają powstać  tablice informacyjne na których zostaną opisane ciekawe miejsca w Sołectwie, ciekawi ludzie, wydarzenia i zostanie opisana przyroda występująca na naszych terenach. Informacje , które będą zawarte na tablicach opracowywał przez kilka miesięcy jeden z mieszkańców Kocur.

W 2020r nadal realizowany.

 • 27.05.19 r. podpisaliśmy umowę na drugi wniosek                              ,,Cudze chwalicie,swego nie znacie”. Jest to wniosek napisany dla celów całej Gminy Dobrodzień. Pozostały nam jeszcze do realizacji następujące działania:

zrealizowanie kilku warsztatów edukacyjno- integracyjnych, zorganizowanie wycieczki krajoznawczej po krainie LGD, zorganizowanie zawodów starego sprzętu strażackiego oraz podsumowanie wniosku na konferencji.                                                     

 • W 2020 r nadal realizowany.

Do realizacji obydwu wniosków musieliśmy zaciągnąć pożyczki z Gminy,które po rozliczeniu w Urzędzie Marszałkowskim spłacimy.

Fundusz Sołecki

Z Funduszu Sołeckiego zakupiliśmy dla wsi:

 • zamontowano w  Centrum Aktywności Wiejskiej klimatyzację
 • zakupiono pionki ogrodowe do gry w szachy
 • zakupiono bujaka dla dzieci na plac zabaw koło Centrum Aktywności
 • zakupiono opał
 • zakupiono 2 mundury dla OSP
 • zakupiono automat do prania

Jak co roku  wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne na terenie salki i otoczenia.

Jest nas niewielu, ale systematycznie dbamy o to co mamy.                       Zebrania organizujemy  co najmniej raz w miesiącu , żeby na bieżąco omawiać wspólnie z mieszkańcami tematy sołeckie. Niestety w 2020 r kontakt był bardzo ograniczony .Informowaliśmy się telefoniczni i mailowo.

Wszyscy pracujemy społecznie poświęcając wiele czasu prywatnego.  Jednak to co wypracowaliśmy przez lata, pozostanie naszą wizytówką.

Za okazaną pomoc wszystkim wymienionym Instytucjom, Sołtysom  i osobom prywatnym dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *