Ścieżka edukacyjna

Malichów i Kocury "Leśny raj natury"

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,”Kraina Dinozaurów” objętego PROW zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Tablica nr 1

Malichów i Kocury – "Leśny Raj Natury"

Tablica nr 2

Kocie Górki, Koński Kierhof, Łomina

Tablica nr 3

Leśnictwo Brzezinki (Forstwesen Kotzuren), dawna owczarnia, Schäferbrache (Owczy ugór), Szicwelna, Na pańskim

Tablica nr 4

Kapliczka Świętego Huberta, Gawra Hubertus

Tablica nr 5

Owcze mostki, Schieferbruch (łupek łamany)

Tablica nr 6

Karzonki ( Karsunky-Quellen), Kamienny most (Steinbrücke), Zacisze Jadwigi (Hedwigs-Ruh)

Tablica nr 7

Dawny szlak spacerowy, zwany Szwajcarią Rzędowicką

Tablica nr 8

Gruby Dąb, Ruby Dąb, Graf Schaffgotsch Eiche, Denberquele

Tablica nr 9

Przesute Górki, der verwünschte Hügel (Przeklęte Wzgórze), Czerwony Krzyż, Rotes Kreuz, Skrzyżowanie pięciu dróg

Tablica nr 10

Wykopaliska paleontologiczne, Langhaleja, piec do wypalania cegieł, paśnik

Tablica nr 11

Chopiegowa, Plama, Zielona Droga (Grüner Weg)

Tablica nr 12

Gospoda, straż, mogiła

Tablica nr 13

Szkoła

Tablica nr 14

Krzyż, Birkental, Toporek, Ug, niespełnione idee powstania kościoła i kaplicy w Kocurach

Tablica nr 15

Gynsio Krziwda, Alte Scheune, Waldhäuser, Folwark Kocury

Tablica nr 16

Ługi (Ugi), Leśny Staw, Dąb Wojtek

Tablica nr 17

Malichów, Gerstowy Las, Tykulowy Las

Tablica nr 18

Górażdże, Ród von Binkowski

Tablice przy Centrum Aktywności Wiejskiej:

Tablica nr 1

Dinozaur Kocurski

Tablica nr 2

Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Kocur i Malichowa

Tablica nr 3

Zdjęcie wykonane w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski

Tablica nr 4

Znane osobistości związane z Sołectwem Kocury i parafią Szemrowice

Podziękowanie dla osób i organizacji dzięki którym powstała ścieżka edukacyjna „Malichów i Kocury – Leśny Raj Natury”

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, Kordian Dudek, Anna Grzebińska, Mateusz Skibe, Dorota Maleska, Łukasz Mysiakowski, Karolina Tul, Dima i wszyscy mieszkańcy Gminy Dobrodzień, którzy podzielili się swoją wiedzą i wspomnieniami oraz wszystkie pozostałe osoby, które pomagały w jakikolwiek sposób w realizacji projektu, a także przedstawiciele władz Gminy Dobrodzień, LGD „Kraina Dinozaurów”, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Nadleśnictwa Lubliniec

Szczególne podziękowania za cierpliwość dla rodzin osób, które były najbardziej zaangażowane w realizację projektu i poświęcały wiele wolnego czasu przy zbieraniu i opracowywaniu materiałów źródłowych.