Ścieżka edukacyjna
Tablica nr 4

Kapliczka Świętego Huberta, Gawra Hubertus

Kapliczka Św. Huberta oraz Gawra Hubertus (wiata myśliwska) powstały z inicjatywy koła łowieckiego „Łoś” z Bytomia. Co roku na świętego Huberta, w pierwszą niedzielę listopada, myśliwi spotykają się w wiacie myśliwskiej na rozpoczęcie sezonu polowań. Koło to powstało w 1948 roku[1]. Od początku swój obwód łowiecki ma na terenie kocurskich lasów.

Teren wsi Kocury to 1436 ha  i jest podzielony na 3 obwody łowieckie, które użytkują następujące koła łowieckie:

„Orzeł” z Ozimka, ma teren wzdłuż drogi 901, ul. Oleska aż do drogi Szemrowickiej. Teren ten to obwód łowiecki nr 29, Kadłub Wolny.

„Uroczysko” w Oleśnie, ma teren wzdłuż drogi 901 przez przysiółek Świerkle do drogi nr 901 w Kocurach. Teren ten to obwód 158, Sowczyce.

„Łoś” z Bytomia, ma pozostały obszar Kocur, obwód 159, Rzędowice[2].

„UCHWAŁA NR XXII/283/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 30 października 2012 r.”– więcej informacji na temat obwodów w przypisie

Jeszcze 1000 lat temu do zwierząt leśnych mieli prawo wszyscy ludzie, na terenie gdzie zamieszkiwali. W późniejszym czasie możni tego świata (książęta, królowie)  zawłaszczyli sobie prawo do polowań. Zwierzęta, które na przestrzeni ostatnich 800 lat zniknęły z ziemi śląskiej, a tym samym z Kocur, wyginęły z różnych przyczyn, ale przede wszystkim z powodu działalności człowieka. Człowiek zmienił na przykład lasy liściaste w monokulturę iglastą oraz prowadził intensywne polowania. Jeszcze 700 lat temu żyły tu tury. Na temat turów w lasach lubliniecko-świerklanieckich wiadomo niewiele. Pozostały związane z nimi nazwy wsi, na przykład pobliska Turza[3].

 W 1722 roku koło Dobrodzienia, na uroczysku „Pasza” pan ze Strzelec Opolskich Graf Karol Colonna  upolował dwa niedźwiedzie w ciągu paru minut. Były to ostatnie niedźwiedzie z tego terenu[4]. W 1783 roku z lasów lubliniecko-świerklanieckich zniknęły rysie[5].  W 1927 roku powstał pomnik niedaleko Radawia, na pamiątkę ostatniego zastrzelonego na tym terenie  wilka. Zastrzelił go w obronie własnej leśniczy Hagen       z Kosic[6]

W 1934 roku z powiatów dobrodzieńskiego i oleskiego utworzono jeden okręg łowiecki Kreisjägermeisterbezirk. Podzielony był na 9 obwodów Hegering, średnio po 13000 ha każdy. Prezesem tego koła był Artur Preußler z Sierakowa. U schyłku lat 30-tych XX wieku w granicach powiatu dobrodzieńskiego żyło 180 jeleni (70 byków), ponad 1000 saren (400 kozłów), 20 dzików[7].

Po 1945 roku zwierzęta były pod opieką leśniczego aż do roku 1948 (do czasu rozpoczęcia na tym terenie działalności koła łowieckiego „Łoś” z Bytomia).

Po 1945 roku lasy kocurskie były niebezpieczne z powodu zalegającej w nich broni oraz ukrywających się ludzi[8].

W połowie XIX stulecia  wyginęły na terenie lasów lublinieckich głuszce, a w pierwszej połowie XX wieku cietrzewie, skrzekoty i dropy[9]. W latach 60-tych XX wieku wytruto dzikie króliki w Kocurach , na tak zwanych Kocich Górkach, ponieważ niszczyły uprawy rolne. Następstwem zniknięcia dzikich królików było zniknięcie żbików, które na nie polowały.  W latach 80-tych XX wieku zniknęły raki w stawach obok leśniczówki, podobny los spotkał dzikie pszczoły, żółwie błotne[10] i gołębie grzywacze.

Na terenie lasów Leśnictwa Brzezinki występowały do niedawna czarne bociany.

W pobliżu wiaty myśliwskiej znajduje się tablica z „ptasim budzikiem”.

W 2004 i 2005  roku odbyły się przy Kapliczce Św. Huberta pierwsze Majówki zorganizowane przez Sołectwo Kocury – Malichów

[1] http://www.los.bytom.pl/kolo.htm

[2] http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2012/1632/akt.pdf

[3] Ks. A. Oleksik „Silva rerum – pokłosie” Jasienica 2011 str. 180

[4] S. Durok, E. Goszyk artykuł „Z historii naszych wsi”, „Echo Dobrodzienia” nr 32 czerwiec 1999 str.8

[5] Ks. A. Oleksik „Silva rerum – pokłosie” Jasienica 2011 str. 181

[6] http://www.krainadinozaurow.pl/app-content/data/strony/konkurs/ciekawe_miejsce/Cudowne-lasy-gminy-Zebowice.pdf

[7] J.Tyrol „Dawno temu w lesie. Einst im Walde” Nakło Śląskie 2011 str.111

[8] M. Myśliński, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny „Dobrodzień – miasteczko na polskim Dzikim Zachodzie w pierwszych latach po II wojnie światowej” str. 65-68

[9] J.Tyrol „Dawno temu w lesie. Einst im Walde”  Nakło Śląskie 2011 str.120

[10] „Przyroda Górnego Śląska nr 1/95 str.6 https://sbc.org.pl/Content/170609/PGS_1995_1.pdf