Ścieżka edukacyjna
Tablica nr 5

Owcze mostki, Schieferbruch (łupek łamany)

Owcze mostki (Schäferbrücken) to dwa drewniane mostki,  jeden położony nad kanałem wykopanym ręcznie, a drugi obok tablicy informacyjnej. Według informacji mieszkańców drugi most musiał zawalić się dość dawno, prawdopodobnie w XIX wieku i został zastąpiony zwykłym przepustem. Nad kanałem most przetrwał do 1987 roku. Była to piękna i solidna budowla, ale nie był remontowany na bieżąco i z biegiem czasu woda po ulewach go zmyła. Zastąpiono go przepustem wodnym z ostrym spadem. Zachowała się aleja drzew po obu stronach prowadząca do mostka. Nazwa „owcze mostki” powstała od  przepędzania stad owiec na pastwiska w lesie. Przy jednym z nich kąpano owce na wiosnę przed strzyżeniem. Jak to wyglądało przytacza fragment książki wydanej w 1829 roku [1]:

Fragment tekstu o myciu owiec.

Źródło: "O myciu i strzyży owiec oraz gatunkowaniu i pakowaniu wełny na handel" Warszawa 1829 s. 5

Schieferbruch – miejsce  zaznaczone na mapie z 1827 roku. Tłumaczenie tego słowa oznacza Łupek łamany, łupek dachówkowy (skała metamorficzna, która rozwarstwia się pod wpływem zewnętrznej siły mechanicznej[2]). Był stosowany do przykrywania dachów (dawna dachówka). Ciekawostką jest, że w Kocurach w latach powojennych, do 1990 roku istniały dwa zakłady rzemieślnicze, które produkowały dachówkę betonową.  Przy oględzinach tego miejsca odnajdujemy polepę glinianą wypaloną z jednej strony, a z drugiej z odciskiem drewna oraz dużą ilość węgla drzewnego. Prawdopodobnie istniał tam piec do podgrzewania łupka, w celu jego łatwiejszego rozwarstwiania.

[1]  „O myciu i strzyży owiec oraz gatunkowaniu i pakowaniu wełny na handel” Warszawa 1829 str. 5  

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81upek_dach%C3%B3wkowy