Ścieżka edukacyjna
Tablica nr 7

Dawny szlak spacerowy, zwany Szwajcarią Rzędowicką

Dawny urokliwy szlak pieszo-rowerowy (przedstawiony na mapie z 1914 roku)  prowadził przez następujące miejsca i obiekty: Dobrodzień – Rzędowice – Bzionków (folwark) – Kwierucie (wąwóz, rzeka, stawy, młyny) – kamieniołom i kanał („Zacisze Jadwigi [Hedwigs-Ruh]”, Źródła Karsunkiego [Karsunky-Quellen]”) z leśnym placem zabaw do najokazalszego dębu, pomnika przyrody, zwanego Grubym Dębem (Graf Schaffgotsch Eiche).

Szlak ten jest obecnie odtwarzany w części Sołectwa Kocury pod nazwą: Malichów i Kocury  „Leśny Raj Natury”

Uchwała intencyjna Nr VII/9/2014  zebrania wiejskiego sołectwa Kocury z dnia 29.09.2014 r. $ 1. Sołectwo Klekotna, sołectwo Kocury i sołectwo Rzędowice traktują niżej wymienione miejsca charakterystyczne i historyczne jako dobro wspólne:

  • zabytkowy dąb szypułkowy,
  • krzyż przydrożny,
  • miejsce biwakowe Hubertus,
  • źródełko ,,Karzonki”,
  • ,,Przesute Górki”