Tablica nr 2
Przy Centrum Aktywności Wiejskiej

Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Kocur i Malichowa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”

Sołectwo Kocury w którego skład wchodzą dwie wsie Kocury i Malichów, położone jest w województwie opolskim, powiecie oleskim, Gminie Dobrodzień.

Mieszkańcy Sołectwa Kocury w 2004 r. na zebraniu założycielskim przystąpili do Programu Odnowy Wsi z hasłem ,,Odnowa to ludzie”, zakładając jednocześnie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) do którego przystąpiły 34 osoby.

Początki działalności Stowarzyszenia były trudne, gdyż nie było sali spotkań mieszkańców, jednak działalność stowarzyszenia nabierała tempa.

Odbywały się spotkania typu: Dzień Kobiet, Wieczór Kolędowy, Festyn Majówka i wiele innych, a mieszkańcy ciągle nie mieli gdzie się spotykać. Wiązało się to na przykład z próbami z dziećmi, próbami powstałego zespołu ,,Familijo z Brzozowej Doliny”, warsztatami, zebraniami itp.

Zawiązała się również Ochotnicza Straż Pożarna, dla której także było potrzebne lokum.

16.05.2008 r. na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o budowie sali spotkań, tak zwanego Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z Remizą OSP.

21.09.2009 r. powołano komitet budowlany, a w maju 2014 r. oddano CAW do użytku.

W międzyczasie jako Stowarzyszenie … przystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów”. Wtedy to też odważyliśmy się sięgać po różnego typu dofinansowania. Nie mając jeszcze lokalu próbowaliśmy realizować takie projekty, które przy realizacji nie wymagały posiadania budynku.

I tak zrealizowaliśmy następujące projekty:

 1. „Majówka 2010”
 2. „Majówka 2011”
 3. „400-lecie Kocur, z historią i tradycją do przyszłości”
 4. „Dbajmy o lokalną historię”
 5. „Historia w fotografii zamknięta”
  Od 2014 r. dysponowaliśmy salą spotkań.
 6. „Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach – pobudź swoją wyobraźnię”
 7. Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie – rok 2016, dotacja 2500 zł. I rajd konny w Malichowie. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”, Projekt zrealizowany wspólnie z Klubem Jeździeckim DOLINA GAWORA
 8. „Ścieżka XX -lecia Odnowy Wsi w Kocurach”
 9. Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie
 10. Nagroda w Konkursie z Odnowy Wsi najlepszy projekt – II miejsce
 11. „Śladami Dinozaura” – naturalny plac zabaw i siłownia na powietrzu – rok 2019,
 12. „Malichów i Kocury -Leśny Raj Natury”, koncepcja ścieżek edukacyjnych
 13. Cudze chwalicie, swego nie znacie
 14. Dwa dofinansowania z Witryny Wiejskiej w ramach edukacji finansowej na wsi.

Dzięki tym projektom można było do tej pory :

 • zebrać materiał na cztery książki związane z miejscową historią oraz je wydać
 • odbyło się kilka festynów (Witajcie Wakacje, Dożynki Gminne 2012r. w Kocurach, Dożynki Gminne 2016 r. w Malichowie, „400-lecie Kocur”)
 • kilka rekonstrukcji historycznych
 • warsztaty starych zawodów
 • zakupiono sprzęt multimedialny
 • powstała ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi
 • powstał nowoczesny plac zabaw z Dinozaurem Velocipesem
 • powstaje ścieżka edukacyjna „Malichów i Kocury Leśny Raj Natury”
 • w ramach warsztatów historyczno- integracyjnych powstaje opracowanie  przewodników multimedialnych – historycznych dla 8 sołectw,
 • oraz wiele innych działań

Stowarzyszenie nadal prężnie działa, posiada podobną liczbę członków jak na początku.
Chociaż na przestrzeni lat parę osób zrezygnowało, ale przystąpiły nowe osoby. Z początku Stowarzyszenie miało zadanie bardziej integracyjne, jednak z biegiem lat uznaliśmy, że należy rozwijać Sołectwo. Wymaga to więcej pracy, ale to co zrobimy wspólnie razem pozostanie dla naszych dzieci.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

LGD ,,Kraina Dinozaurów” to nasze zaprzyjaźnione stowarzyszenie, do którego należą stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i osoby prywatne z siedmiu gmin: Kolonowskiego, Ozimka, Chrząstowic, Dobrodzienia ,Turawy, Zawadzkiego i Zębowic. Początki stowarzyszenia to 2005 r, a zostało zawiązane w 2008 r.

Priorytetem LGD jest wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno – rekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia paleontologicznego na skalę światową – do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw społeczno – gospodarczych.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Ozimku.

Mieszkamy w Gminie Dobrodzień w niezwykle urokliwym terenie bogatym historycznie, wielokulturowym, z którego wywodzi się wiele znanych osobistości, różnorodnym w swojej bioróżnorodności. Warto wyeksponować te walory dla potencjalnego turysty, a i nasi mieszkańcy nie zawsze znają bogactwa i ciekawostki naszych okolic.

Ochotnicza Straż Pożarna Malichów – Kocury

OSP Malichów -Kocury powstała w 2010 roku. Działalność statutowa OSP Malichów -Kocury ma charakter społeczny. OSP działa na rzecz ochrony i ratowania życia, zdrowia oraz mienia społecznego, a także środowiska. Bierze udział w akcjach przy pożarach, klęskach żywiołowych, zagrożeniach ekologicznych oraz w czasie innych zagrożeń miejscowych.

W dniu 02.05.2011 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu bojowego , który został poświęcony przez ks. proboszcza Henryka Malornego podczas Mszy Świętej polowej. WEucharystii brali udział m.in. strażacy z pobliskich miejscowości, mieszkańcy, oraz pani burmistrz.
Tradycją już się stało, że druhowie jednostki czynnie uczestniczą w ważniejszych uroczystościach kościelnych.
OSP organizuje również imprezy okolicznościowe o różnym charakterze.

3 maja 2014 roku otwarcia doczekało się Centrum Aktywności Wiejskiej oraz Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Malichów – Kocury. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu środków unijnych z projektu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pszczelarze i gołębiarze

Na terenie Kocur i Malichowa swoje pasje rozwijają również pszczelarze i gołębiarze. Są to prawdziwi miłośnicy przyrody, posiadający dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze swoją pasją. Obecnie największą pasiekę pszczelarską posiada pan Aleksander Steinhoff z Malichowa.

DOLINA GAWORA – hodowla koni czystej krwi arabskiej w typie Kuhailan

DOLINA GAWORA w Malichowie jest organizatorem Mistrzostw Polski i Zawodów Międzynarodowych w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne.

„Najpierw były marzenia, marzenia dorastającego chłopca, który z podziwem oglądał na kartach czasopism zdjęcia pięknych koni, czytał o ich wyczynach i sukcesach, ale przede wszystkim zainteresowała go ich dzielność. Po przeszło ćwierć wieku marzenia o tych pięknych stworzeniach zaczęły się urealniać…” (więcej informacji na stronie „DOLINA GAWORA”)

Róże Różańcowe

Stowarzyszenie Żywego Różańca, tak zwane Róże Różańcowe istnieją od 1826 r. i są najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną. Celem Stowarzyszenia jest, według założycielki, Francuzki Pauliny Jaricot, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modlitwa o pokój i nawrócenie grzeszników. Dawniej do stworzenia Róży Różańcowej wystarczyła dobra wola 15 osób pragnących codziennie odmawiać jedną dziesiątkę tajemnicy różańca, przypadającą na dany dzień. Każda Róża ma swojego przewodniczącego (zelatora).

Dzisiaj Róże Różańcowe składają się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób. Każda osoba codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały różaniec[1].

Na terenie Kocur i Malichowa istnieją trzy Róże Różańcowe, do których należą kobiety i mężczyźni.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej jest organizacją działającą od 1995 r. w łączności z Kościołem Katolickim w Polsce, w ramach ustawy o stowarzyszeniach. Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego oraz prowadzenie działalności wychowawczej i charytatywnej.

W dekanacie dobrodzieńskim opiekunami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich byli ksiądz Krzysztof Gbur, a następnie ksiądz Józef Mucha. Na spotkaniach rodziny rozważały różne teksty Kościoła o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, między innymi „List do rodzin” papieża Jana Pawła II, wydany w roku 1994 z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, ogłoszonego przez ONZ, a także Słowa Życia, będące fragmentem Ewangelii jednej z niedziel miesiąca, z krótkim komentarzem Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dekanatu dobrodzieńskiego jest także zaangażowane w promocję Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone.

Rodziny uczestniczą również w nabożeństwach ekumenicznych w parafii pw Świętej Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, po których odbywa się ekumeniczne spotkanie z przedstawicielami kościoła ewangelickiego i zielonoświątkowego, w salce parafialnej, połączone z Agapą. Dwa razy odbył się koncert muzyki gospel, który przygotowała i poprowadziła córka pastora z kościoła zielonoświątkowego z Opola.

Rodziny ze Stowarzyszenia uczestniczyły również w wyjazdach rekolekcyjno-wypoczynkowych do Biskupowa, koło Nysy, do domu rekolekcyjnego przy klasztorze ojców benedyktynów. Organizowanych było szereg spotkań wypoczynkowych dla całych rodzin, a także Sylwester bezalkoholowy w Szkole Podstawowej w Szemrowicach.

Przez wiele lat członkowie Stowarzyszenia z parafii szemrowickiej byli odpowiedzialni za przywożenie z Katedry Opolskiej do kościoła parafialnego światła betlejemskiego.

„Margaretka” – apostolat modlitwy za kapłanów

W parafii szemrowickiej od dziesięciu lat zainicjowany został apostolat modlitwy za kapłanów tzw „Margaretka”.

Początki apostolatu związane są z życiem Margaret O’Donnell, młodej Kanadyjki, która w wieku 13 lat na skutek choroby Heinego-Medina została sparaliżowana. Choroba, która ją dotknęła stała się dla niej impulsem do podjęcia modlitwy i ofiarowania cierpienia szczególnie w intencji księży, proboszcza, parafii. Wkrótce zaczęła spotykać się z ludźmi, którzy przychodzili, aby prosić ją o modlitwę. Wśród nich coraz większą grupę stanowili księża. Margaret do końca swojego życia poświęcała się modlitwie. Zmarła w wieku 40 lat.

Po jej śmierci prof. Lousie Wald, która znała ją osobiście, zainicjowała w 1981 roku na szerszą skalę ruch modlitwy za kapłanów, którego nazwę wzięła od imienia Margaret. Symbolem inicjatywy stał się kwiat zwany popularnie margaretką.

Parafianie z Kocur i Malichowa uczestniczą obecnie w modlitwie za kilku księży.

[1]  „Krośnica i Borycz. Kościół i parafia” P. Smykała, Opole 2012 s. 174-175