Publikacje

Skrypt Edukacyjny

to opracowane wyniki badań archeologicznych w Sołectwie Kocury, wraz z krótką historią i scenariuszami zajęć dla nauczycieli.
Skrypt został opracowany w ramach projektu z Funduszu PROW na lata 2007-2013 „Dbajmy o Lokalną Historię”. Znajduje się w pobliskich szkołach  i bibliotekach.

Obraz 062