Ogłoszenia

Wniosek ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzowa Dolina” w dniu 27 maja 2019 r. podpisało umowę w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu ,,Cudze chwalicie,                 swego nie znacie”.
Umowa została zawarta na poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w dziedzictwa lokalnego objetego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”.
            W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ,, Organizacja cyklu spotkań i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców gminy Dobrodzień dzięki którym poznają lokalne tradycje,zwyczaje i atrakcje LGD ,, Kraina Dinozaurów”.

Pierwsze działanie to spotkanie z Panem Pawłem Mrozkiem, którego  celem będzie przeprowadzenie warsztatu edukacyjno- integracyjnego dotyczącego zasobów historyczno -przyrodniczych i kulturalnych Gminy Dobrodzień.
Będziemy gościć w Klekotnej w dniu 27 czerwca o godz.16.00 w sali OSP.
Zapraszamy zainteresowane osoby o zapisy pod tel.601475806.
Podczas spotkania oferujemy poczęstunek.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzowa Dolina” wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu  w  ramach  projektu ,, Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Ligoty Dobrodzieńskiej na spotkanie z Panem Pawłem Mrozkiem, którego  celem będzie przeprowadzenie warsztatu edukacyj no- integracyjnego dotyczącego zasobów historyczno -przyrodniczych i kulturalnych Gminy Dobrodzień.
Zapraszamy do Ligoty do Szkoły  w dniu 11 lipca o godz.18.00.
Zapraszamy zainteresowane osoby o informację pod nr tel.601475806.
Podczas spotkania oferujemy poczęstunek.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *