Zrealizowane projekty unijne

Rok 2010:

,,Majówka 2010” – rok 2010 , koszty ogólne 11999,87 zł ( dofinansowanie 8399,90 zł). W ramach projektu zorganizowano festyn majowy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2011:

,,Majówka 2011”- rok 2011, koszty ogólne 11368,07 zł (dofinansowanie 7957,64 zł). W ramach projektu zorganizowano festyn majowy oraz zakupiono rożen.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2012:

400-lecie Kocur, z historią i tradycja do przyszłości rok 2012,koszty całkowite 32429,15 zł (dofinansowanie 22700,18).

W ramach projektu zorganizowano obchody 400-lecia wioski Kocury z rekonstrukcją historycznej bitwy w okolicznych lasach oraz wydano Monografię wsi -Kocury i Malichów zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Dwa dofinansowania z Witryny Wiejskiej w ramach edukacji finansowej na wsi.

Rok 2013:

Dbajmy o lokalną historię -rok 2013, koszty ogólne 35680,00 (dofinansowanie 24764,88 zł).

W ramach projektu przeprowadzono badania archeologiczne oraz wydano skrypt edukacyjny – Historia Kocur i Malichowa do 1945r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2014:

Rok 2015:

Historia w Fotografii zamknięta- rok 2015, koszty ogólne 19712,30 zł (dofinansowanie 15769,84 zł).

W ramach projektu opracowano i wydano album-Historia w fotografii zamknięta. Życie codzienne mieszkańców Kocur i Malichowa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach -pobudź swoją wyobraźnie -rok 2015, koszty ogólne 27263,23 zł ( 21650,58 zł).

W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów starych zawodów. Zakupiono projektor i ekran oraz wydano książkę Świadkowie historii. Armia Czerwona we wspomnieniach mieszkańców Kocur i Malichowa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2016:

Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie -rok 2016,dotacja 2500 zł. I rajd konny w Malichowie. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”, projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Oleskiego w obszarze ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2017.

Projekt zrealizowany wspólnie z KJ DOLINA GAWORA

Rok 2017:

,,Ścieżka XX -lecia Odnowy Wsi w Kocurach-rok 2017, koszty ogólne 19050,00 zł (dotacja 14900,00 zł).

Projekt finansowany w ramach środków województwa opolskiego. W ramach projektu została postawiona altana, 10 ławek w różnych częściach sołectwa Kocury, a także zostało powieszonych 12 tablic informujących o bioróżnorodności na naszych terenach oraz dwie tablice informujące o przeprowadzonych do tej pory działaniach w ramach Odnowy Wsi. Został nakręcony również krótki film promujący działalność Stowarzyszenia od 2004r.

Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie -rok 2017 dotacja 2500 zł. II rajd konny w Malichowie. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”, projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Oleskiego w obszarze ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2017.

Projekt zrealizowany wspólnie z KJ DOLINA GAWORA

Rok 2018:

Nagroda w Konkursie z Odnowy Wsi najlepszy projekt II miejsce – rok 2018 , 8000,00 zł

Rok 2019 :

,,Śladami Dinozaura”-naturalny plac zabaw i siłownia na powietrzu – rok 2019 ,koszty ogólne 62069,51 zł (58966,00 zł). Zakupiono urządzenia z odpowiednimi atestami na plac zabaw oraz siłownię na powietrzu. Postawiono replikę naturalnej wielkości dinozaura Velocipesa znalezionego na terenie Kocur. Wydano również ulotki promujące powstały plac zabaw oraz mapkę sytuacyjną. Program Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”w ramach działania ,,wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD,,Kraina Dinozaurów” realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ..Brzozowa Dolina” pn. ,,Śladami Dinozaura”-naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

W trakcie realizacji:

W dniu 15 kwietnia została zawarta umowa w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu ,,Malichów i Kocury -Leśny Raj Natury, koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury. Umowa została zawarta na poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’ 'objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej ,lub kulturowej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ,,Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów” po przez wytyczenie i oznakowanie na tablicach rozmieszczonych na terenie Sołectwa Kocury ścieżki edukacyjno-historyczno-przyrodniczej”