Kim jesteśmy?

Nasza Misja

Stowarzyszenie realizuje cele Grupy Odnowy Wsi Kocur i Malichowa, współpracując z Radą Sołecką i OSP. 

Do Programu Odnowy Wsi przystąpiliśmy w 2004 r. podejmując jednocześnie Uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”. W obecnej chwili do Stowarzyszenia należą 32 osoby.

Dom spotkań

Krótki opis

Od chwili powstania Stowarzyszenia, czyli od lutego 2004 r. mieszkańcy Kocur i Malichowa zauważyli brak miejsca w którym można by organizować spotkania. Z początku problem ten nie był aż tak bardzo odczuwalny, lecz wraz z upływem czasu stał się bardzo znaczący. W obu wsiach nie było budynku, który mógłby zostać przeznaczony na ten cel, wszystkie zebrania wiejskie, stowarzyszeniowe, próby przedstawień, zajęcia z dziećmi itp. odbywały się w domach prywatnych.

Pierwszym krokiem było uzyskanie działki, co zawdzięczamy Gminie. Od tego momentu właśnie w tym miejscu odbywały się festyny, ogniska, mecze, gry i zabawy. Jednak tak małe stowarzyszenie nie było w stanie sprostać budowie, dlatego po wielu spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami Gminy, wspólnie dążyliśmy do powstania placówki.

Dnia 16.05.2008 r. został zatwierdzony plan Odnowy miejscowości uchwałą wiejskiego zebrania, który został zaakceptowany przez Radę Gminy. W planie była mowa o budowie Domu Spotkań Mieszkańców. W międzyczasie zawiązało się OSP Kocury i Malichów, które było dodatkowym atutem do powstania „Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z Remizą OSP w Kocurach’”. Dnia 21.09.2009 r. na zebraniu powołano Komitet Budowlany w skład którego wybrano: Janusza Półtoraka, Annę Grzebińską, Edytę Miosa, Marka Miler i Dorotę Maleska, którzy po konsultacjach z mieszkańcami obydwu wiosek współuczestniczyli w projektowaniu Centrum Aktywności Wiejskiej Wraz z Remizą OSP.

Budynek został wybudowany z Funduszy PROW z Odnowy Wsi uzyskanych poprzez Gminę. A naszym głównym zadaniem jest szukanie środków na wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej wraz Remizą OSP w Kocurach. Szanujemy każdego darczyńcę, który rozumie nasze starania i dziękujemy za dotychczasową pomoc.

Statut Stowarzyszenia

Zarząd:
Komisja rewizyjna: